İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

 1. İşyeri güvenlik gözetimi , danışmanlığı ve rehberlik
 2. Çalışanların sahada uygun KKD kullanımı denetimi ve uygunsuz çalışmaların raporlanması.
 3. İş güvenliği risk değerlendirmesi
 4. Çalışma ortamı gözetimi
 5. Periyodik bakım kontrol ve ölçümleri planlamak
 6. Acil durum planlarının hazırlanması ve kontrolü
 7. İş güvenliği hizmetlerinin organizasyonu
 8. Çalışanların iş güvenliği eğitimi
 9. İSG yasaları ve mevzuatların anlatılması ve uygulanması.
 10. İSG kurulunun oluşumunda işverene destek verilmesi.
 11. Yıllık değerlendirme raporunun hazırlanmas