İSG Eğitimleri

6331 sayılı yasa gereği işyerlerinde personel çalıştıran işletmelerde yılda bir (periyodik olarak) İş Güvenliği konularında eğitim verilmesi ve bunun belgelendirilmesi yasal zorunluluktur.

Bu amaçla, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, onların karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerin belirlenmesi ve alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlaması, eğitimlerin düzenlenmesi, çalışanların bu programlara katılmasının sağlanması ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin edilmesi işverenin yükümlülükleri arasındadır.

Bu doğrultuda amacımız; işletmelerde yıllık eğitim planları çerçevesinde eğitim programları düzenleyerek, yönetmelikte belirlenen eğitim konu başlıkları başta olmak üzere işletmeye ve bulunduğu sektöre uygun eğitim konularını belirlemek, çalışanların bilinç düzeylerini yükseltmek, iş güvenliğine herkesin katkıda bulunduğu çalışma ortamları oluşturmaktır. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri eğitim verilecek olan işyerinin çalışma koşulları, yapılan işlerin çeşitliliği ve çalışan kişilere göre düzenlenerek temel eğitim başlıkları dışında işyeri için gerekli özel eğitimlerde eğitim konuları içerisine alınmaktadır.

İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMLERİNİN AMACI

 • İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam temini,
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltma,
 • Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme,
 • Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretme,
 • İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

EĞİTİM KONULARI

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Çalışanların Yükümlülükleri
 • Cezai ve Hukuki Sorumluluklar
 • Risk Analizi ve Değerlendirmesi
 • Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri
 • Ergonomi
 • Yangın ve Yangından Korunma
 • İş Ekipmanlarının Kullanılmasında Güvenlik
 • Kaynak İşlerinde Güvenlik
 • Kaldırma Araçlarında Güvenlik
 • Basınçlı Kaplarda Güvenlik
 • Elektrikle Yapılan Çalışmalarda Güvenlik
 • Bakım, Onarım İşlerinde Güvenlik
 • El Aletlerinin Kullanımında Güvenlik
 • Kimyasal Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Güvenlik
 • Yapı İşlerinde Güvenlik
 • Yüksekte Çalışmalarda Güvenlik
 • Kapalı Alanlarda Yapılan Çalışmalarda Güvenlik
 • KKD Kullanımı
 • Taşıma, İstifleme, Depolama İşlerinde Güvenlik
 • Fiziksel Risk Etmenleri
 • İşyeri Temizliği ve Düzeni