İş Yeri Hekimi Hizmeti

 1. Çalışanların düzenli sağlık kontrolleri.
 2. Meslek hastalıklarında korunma eğitim ve çalışmaları.
 3. Risk değerlendirmesinin hazırlanmasına yardımcı olur.
 4. İşe giriş muayenelerinin yapılması.
 5. Periyodik muayenelerin yapılması .
 6. Aşılama programlarının organize edilmesi.
 7. İlk yardım eğitim ve hizmetlerinin organizasyonu.
 8. Hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlenmesi
 9. Çalışanların sağlık eğitimi
 10. İş sağlığı hizmetlerine ait belge ve bilgilerin hazırlanması ve arşivlenerek saklanması.
 11. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması
 12. İşyeri ortamı şartlarının belirlenmesine yönelik olarak ölçümler yapılması veya yaptırılması
 13. İSG kurulunun oluşumunda işverene destek verilmesi.
 14. İSG yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması.
 15. Sağlık danışmanlığı.